torsdag 19 april 2012

Hur kapital urbaniseras i byggnader

Brett Christophers på kulurgeografiska institutionen publicerade i vintras artikeln "Revisiting the Urbanization of Capital" i Annals of the Association of American Geographers. Ni hittar en kopia här.
Det han berättar om är hur kapital allt mer urbaniseras i storstädernas byggnader, som ett sätt att landa kapital i otrygga tider och vid "överskott" på placeringsbart kapital. Kan ge ytterligare förklaringar till bostadsbubblor. Detta borde rimligtvis också ha relevans för maktförhållandet mellan stad och land, då allt mer värden är låsta i högre grad till städernas situation. Särskilt eftersom Sverige är ett av de länder som urbaniseras snabbast.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar